Friday, 19/07/2019 - 02:13|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở GD & ĐT Quảng Trị
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Tập huấn nghiệp vụ thanh tra giáo dục tỉnh Quảng Trị

 

Thanh tra Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra giáo dục và bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ quản lý giáo dục như sau:

1. Mục đích yêu cầu

1.1 Mục đích

- Góp phần kiện toàn đội ngũ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên thanh tra giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục trong tình hình mới.

- Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý giáo dục về tầm quan trọng của công tác thanh tra giáo dục nhằm phối hợp tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra.

1.2. Yêu cầu

- Các cộng tác viên sẽ nắm vững được quy định pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; hình thành, nâng cao các kỹ năng cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.

- Các cán bộ quản lý giáo dục nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác thanh tra giáo dục nhằm phối hợp tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra, nắm vững kiến thức về công tác kiểm tra nội bộ, hoạt động của ban thanh tra nhân dân để tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra trong nhà trường và các cơ sở giáo dục.

2. Nội dung

2.1. Đối với cộng tác viên thanh tra

Học theo chương trình bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra ban hành tại Thông tư số 24/2016/TT-BGDĐT ngày 14/11/2016 của Bộ GD&ĐT.

2.2. Đối với Hiệu trưởng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Trưởng, phó phòng GD&ĐT, Ban kiểm tra nội bộ, Ban thanh tra nhân dân các đơn vị trường học: Phân biệt công tác thanh tra và kiểm tra, công tác kiểm tra của phòng GD&ĐT, công tác kiểm tra nội bộ trường học, hoạt động của ban thanh tra nhân dân.

3. Số lượng, thời gian, địa điểm

3.1. Số lượng

- 01 lớp bồi dưỡng đối với công tác viên thanh tra và các tổ trưởng chuyên môn, thành viên Hội đồng bộ môn cấp tỉnh.

- 01 lớp tập huấn nghiệp vụ đối với với Hiệu trưởng, Giám đốc, đại diện Ban kiểm tra nội bộ, Ban thanh tra nhân dân các đơn vị trực thuộc; Trưởng, Phó trưởng phòng GD&ĐT, chuyên viên phụ trách công tác kiểm tra các Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố.

- 09 lớp tập huấn nghiệp vụ đối với với Lãnh đạo, Ban kiểm tra nội bộ, Ban thanh tra nhân dân các đơn vị thuộc Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố.

3.2. Thời gian

- Tháng 8/2018: lớp tập huấn các huyện, thị xã, thành phố và khối trực thuộc.

- Tháng 9/2018: Lớp bồi dưỡng cộng tác viên.

3.3. Địa điểm

+ Lớp bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra và khối trực thuộc: Trung tâm GDTX Tỉnh (dự kiến)

+ Lớp tập huấn Lãnh đạo, Ban kiểm tra nội bộ, Ban thanh tra nhân dân các đơn vị trường học thuộc phòng GD&ĐT: tại các huyện, thị xã, thành phố.

4. Thành phần tham dự tập huấn

4.1. Đối tượng

- Cộng tác viên thanh tra;

- Hiệu trưởng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc;

- Trưởng, phó phòng GD&ĐT, chuyên viên phụ trách công tác kiểm tra;

- Đại diện Ban kiểm tra nội bộ, Ban thanh tra nhân dân;

- Thành viên Hội đồng bộ môn cấp tỉnh (3 người/môn).

4.2. Báo cáo viên

- Học viện Quản lí giáo dục Hà Nội;

- Thanh tra Sở GD&ĐT.

5. Kinh phí

5.1. Lớp bồi dưỡng cộng tác viên

- Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm chi trả học phí và kinh phí ăn, ở của Giảng viên.

- Các đơn vị có học viên tham gia bồi dưỡng thanh toán kinh phí theo chế độ hiện hành.

5.2 Lớp tập huấn nghiệp vụ

- Khối trực thuộc:

+ Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm chi trả kinh phí tập huấn theo chế độ cho báo cáo viên, chuẩn bị nội dung, tài liệu tập huấn, cơ sở vật chất phục vụ cho lớp tập huấn.

+ Các đơn vị thanh toán kinh phí cho cán bộ tham gia tập huấn theo chế độ hiện hành.

- Khối phòng GD&ĐT:

+  Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm chi trả kinh phí tập huấn theo chế độ cho báo cáo viên, tài liệu cho cán bộ tham gia tập huấn.

+ Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị cơ sở vật chất để phục vụ cho lớp học (hội trường, âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, nước uống).

+ Các đơn vị thanh toán kinh phí cho cán bộ tham gia tập huấn theo chế độ hiện hành.

6. Tổ chức thực hiện

- Thanh tra Sở chịu trách nhiệm mời báo cáo viên, chuẩn bị nội dung, tài liệu tập huấn, kinh phí cho lớp tập huấn; tổ chức, theo dõi lớp học theo kế hoạch.

- Đơn vị được chọn địa điểm tập huấn chuẩn bị cơ sở vật chất để phục vụ cho lớp học.

- Hiệu trưởng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và các phòng GD&ĐT tham gia tập huấn đầy đủ, đúng thành phần.

Thời gian tổ chức tập huấn các lớp sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 16
Tháng 07 : 20.404
Tháng trước : 39.129
Năm 2019 : 300.231