Tuesday, 15/10/2019 - 18:09|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở GD & ĐT Quảng Trị
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị

Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh ban hành về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị và Quyết định số 1722/QĐ-UBND ngày 10/07/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị


THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị

 

Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh ban hành về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị và Quyết định số 1722/QĐ-UBND ngày 10/07/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị như sau:

1. Thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

1.1.  Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị (theo Phụ lục 1).

1.2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/8/2019.

1.3. Địa chỉ nộp hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị, số 22 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (số điện thoại: 0233.3636.999).

2. Thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị

2.1.  Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị (theo Phụ lục 2).

2.2. Thời gian thực hiện: Đang thực hiện.

2.3. Địa chỉ nộp hồ sơ:  Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, số 01 Tạ Quang Bửu, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (số điện thoại: 0233.3851.842).

3. Thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại các đơn vị khác

3.1.  Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại các tại các đơn vị khác (theo Phụ lục 3).

3.2. Thời gian thực hiện: Đang thực hiện.

3.3. Địa chỉ nộp hồ sơ: Tại các đơn vị theo Phụ lục 3.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo việc tuyên truyền, thông tin, hướng dẫn các cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị theo hướng dẫn trên.

Sở Giáo dục và Đào tạo kính thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh biết và liên hệ thực hiện./.

Phụ lục 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN TẠI

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG TRỊ

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Đơn vị tiếp nhận

 1.  

Quy trình thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục

Sở GD&ĐT

 1.  

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục

Sở GD&ĐT

 1.  

Quy trình cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại

Sở GD&ĐT

 1.  

Quy trình sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông

Sở GD&ĐT

 1.  

Quy trình giải thể trường trung học phổ thông

Sở GD&ĐT

 1.  

Quy trình thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục

Sở GD&ĐT

 1.  

Quy trình cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục

Sở GD&ĐT

 1.  

Quy trình cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục trở lại

Sở GD&ĐT

 1.  

Quy trình sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên

Sở GD&ĐT

 1.  

Quy trình giải thể trường trung học phổ thông chuyên

Sở GD&ĐT

 1.  

Quy trình thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú

Sở GD&ĐT

 1.  

Quy trình cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục

Sở GD&ĐT

 1.  

Quy trình sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú

Sở GD&ĐT

 1.  

Quy trình giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)

Sở GD&ĐT

 1.  

Quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Sở GD&ĐT

 1.  

Quy trình cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục.

Sở GD&ĐT

 1.  

Quy trình cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại.

Sở GD&ĐT

 1.  

Quy trình sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Sở GD&ĐT

 1.  

Quy trình giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Sở GD&ĐT

 1.  

Quy trình cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục

Sở GD&ĐT

 1.  

Quy trình cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục trở lại

Sở GD&ĐT

 1.  

Quy trình thành lập trường trung cấp sư phạm công lập hoặc cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục

Sở GD&ĐT

 1.  

Quy trình sáp nhập, chia tách trường trung cấp sư phạm

Sở GD&ĐT

 1.  

Quy trình giải thể trường trung cấp sư phạm

Sở GD&ĐT

 1.  

Quy trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

Sở GD&ĐT

 1.  

Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục ngề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

Sở GD&ĐT

 1.  

Quy trình đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

Sở GD&ĐT

 1.  

Quy trình thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục

Sở GD&ĐT

 1.  

Quy trình giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm

Sở GD&ĐT

 1.  

Quy trình thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông

Sở GD&ĐT

 1.  

Quy trình phê duyệt liên kết giáo dục

Sở GD&ĐT

 1.  

Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục

Sở GD&ĐT

 1.  

Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết

Sở GD&ĐT

 1.  

Cho phép hoạt động giáo dục  đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non; Cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Sở GD&ĐT

 1.  

Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non; Cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Sở GD&ĐT

 1.  

Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Sở GD&ĐT

 1.  

Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Sở GD&ĐT

 1.  

Chấm dứt hoạt động của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Sở GD&ĐT

 1.  

Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Sở GD&ĐT

 1.  

Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Sở GD&ĐT

 1.  

Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục

Sở GD&ĐT

 1.  

Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

Sở GD&ĐT

 1.  

Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

Sở GD&ĐT

 1.  

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên

Sở GD&ĐT

 1.  

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Sở GD&ĐT

 1.  

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Sở GD&ĐT

 1.  

Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia

Sở GD&ĐT

 1.  

Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT)

Sở GD&ĐT

 1.  

Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông 

Sở GD&ĐT

 1.  

Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

Sở GD&ĐT

 1.  

Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia

Sở GD&ĐT

 1.  

Cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc

Sở GD&ĐT

 1.  

Chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ

Sở GD&ĐT

 1.  

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

Sở GD&ĐT

 1.  

Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Sở GD&ĐT

 1.  

Quy trình điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Sở GD&ĐT

 1.  

Quy trình đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại

Sở GD&ĐT

 1.  

Quy trình cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Sở GD&ĐT

 1.  

Quy trình xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Sở GD&ĐT

 1.  

Quy trình Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Sở GD&ĐT

 1.  

Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên

Sở GD&ĐT

 1.  

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông

Sở GD&ĐT

 1.  

Quy trình  thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

Sở Nội vụ

 1.  

Quy trình sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên

Sở Nội vụ

 1.  

Quy trình cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại

Sở Nội vụ

 1.  

Quy trình giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên

Sở Nội vụ

 1.  

Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục

Sở Nội vụ

 1.  

Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

Sở Nội vụ

 1.  

Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

Sở Nội vụ

 1.  

Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục

Văn phòng UBND tỉnh

 1.  

Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

Phụ lục 2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN TẠI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG TRỊ

 

 

TT

Tên thủ tục hành chính

 1.  

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

 1.  

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

 1.  

Xét duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh

 1.  

Xét duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số

 1.  

Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người

 1.  

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

 1.  

Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên

 

 

 

 

 

Phụ lục 3

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TIẾP NHẬN TẠI VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Đơn vị tiếp nhận

 1.  

Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Trung tâm sát hạch (Trung tâm tin học; trung tâm ngoại ngữ - tin học; trung tâm CNTT)

 1.  

Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học

Trường dự bị đại học

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 1.711
Tháng 10 : 33.125
Tháng trước : 33.277
Năm 2019 : 413.290