A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lựa chọn sách giáo khoa lớp 1: Khẩn trương nhưng cần thận trọng!

Những cơ sở  pháp lý

Theo hướng dẫn tại Văn bản số 480/KH-SGDĐT về Kế hoạch triển khai lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình GDPT 2018 trong các cơ sở giáo dục phổ thông thì việc lựa chọn sách giáo khoa phải căn cứ vào các văn bản sau:

- Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ trưởng GDĐT về việc hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

- Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa tiểu học trong cơ sở giáo dục phổ thông;

- Quyết định số 4507/QĐ-BGĐT ngày 21/11/2019 của Bộ GDĐT phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

- Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

- Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21/02/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

- Và điều kiện thực tế của từng địa phương…

Cần khẩn trương

Theo qui định, bắt đầu từ năm học 2020-2021 sách giáo khoa lớp 1 sẽ được đưa vào giảng dạy ở tất cả các cơ sở giáo dục tiểu học trên cả nước; Mỗi trường tiểu học có nhiệm vụ lựa chọn một bộ sách từ các đầu sách đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt. Theo thống kê số lượng đầu sách cần nghiên cứu lựa chọn gồm: 46 quyển của 9 môn học và hoạt động giáo dục; trong đó 4 bộ sách của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam với các bộ sách: “Cùng học để phát triển năng lực”, “Kết nối tri thức với cuộc sống”, “Chân trời sáng tạo”, “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục” và bộ “Cánh Diều” của Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm, ngoài ra có thêm một số đầu sách Tiếng Anh và các môn khác được phê duyệt bổ sung sau.

Về thành phần và qui trình lựa chọn sách giáo khoa:

Nghị quyết 88/2014/QH3 ngày 28 tháng 11 năm 2014 qui định: Các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng dựa trên ý kiến của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được Bộ cụ thể hóa trong Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020; theo đó thành phần tham gia lựa chọn sách giáo khoa gồm nhiều đối tượng trong đó có cả đại diện cha mẹ học sinh.

Tại Văn bản số 480/KH-SGDĐT ngày 26/3/2020, Sở GD&ĐT qui định tiến độ triển khai thực hiện lựa chọn sách giáo khoa đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh là:

- Trước ngày 06/4/2020: Các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn lựa chọn SGK lớp 1 đến CBQL, giáo viên, Ban đại diện CMHS.

- Trước ngày 07/4/2020: Hiệu trưởng ban hành quyết định thành lập Tổ chuyên môn lựa chọn sách giáo khoa, Quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa; Tổ chuyên môn và Hội đồng xây dựng kế hoạch làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

- Từ ngày 07/4/2020 đến trước ngày 20/4/2020: Các Tổ chuyên môn lựa chọn sách giáo khoa làm việc, hoàn thành các sản phẩm nộp về Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của trường.

- Từ ngày 20/4 đến trước ngày 29/4/2020: Hội đồng lựa chọn SGK làm việc, hoàn thành sản phẩm gửi về Hiệu trưởng trường.

- Trước ngày 01/5/2020: Hiệu trưởng ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục SGK lớp 1 được lựa chọn, sử dụng năm học 2020-2021 của trường, công bố công khai và thông báo rộng rãi đến phụ huynh học sinh được biết.

Tiến độ này phù hợp với qui trình và các mốc thời gian lựa chọn sách giáo khoa do Bộ GD&ĐT hướng dẫn.

Trong thời điểm này cả nước nói chung và tỉnh ta đang thực hiện việc cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19 nên hình thức tổ chức lựa chọn sách giáo khoa phải hết sức linh hoạt nhưng phải đảm bảo các qui định đã đề ra.

Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Vụ Giáo dục Tiểu học: “…mặc dù dịch bệnh kéo dài khiến các trường phải ngừng việc dạy học, nhưng tiến độ chọn SGK vẫn đảm bảo như quy định, công bố kết quả chọn sách vào đầu tháng 5 năm 2020

Vì thế: chậm nhất là ngày 30 tháng 4 năm 2020, Hiệu trưởng các trường tiểu học (trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp tiểu học) phải ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục SGK lớp 1 được lựa chọn, sử dụng năm học 2020-2021 của trường, công bố công khai và thông báo rộng rãi đến phụ huynh học sinh được biết.

Nhưng hết sức thận trọng

Có một bộ sách giáo khoa phù hợp (cả về yếu tố khoa học và tính thực tiễn) phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy, học tập của CBQL-GV và học sinh sẽ góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục; Với tầm quan trọng đó thiết nghĩ, các thành viên Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa (của các cơ sở giáo dục tiểu học) cần hết sức thận trọng trước khi ra quyết định bỏ phiếu để lựa chọn sách giáo khoa.

Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 đã quy định rất rõ về trách nhiệm của từng thành viên trong Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa, trong đó có nêu: Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm giải trình về quyết định lựa chọn sách giáo khoa của Hội đồng. Ủy viên hội đồng có nhiệm vụ tham khảo ý kiến của học sinh, phụ huynh về việc lựa chọn sách giáo khoa; nghiên cứu đánh giá sách giáo khoa theo các tiêu chí và chịu trách nhiệm về ý kiến nhận xét đánh giá lựa chọn của mình…; Ngoài ra còn có nhiều nhiệm vụ quan trọng khác.

 

Năm học 2020-2021 việc lựa chọn sách giáo khoa được giao cho các cơ sở giáo dục phổ thông quyết định (phù hợp Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội) và khi Luật Giáo dục (Luật số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019) có hiệu lực từ 1/7/2020 thì “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo”; mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Dự thảo Thông tư về lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông để lấy ý kiến góp ý của sớm ban hành đưa vào thực hiện từ năm học 2021-2022.

Đây là lần đầu tiên, từng cơ sở giáo dục tiểu học phải tổ chức hoạt động quan trọng này, có thể còn có nhiều khó khăn, tuy nhiên từ mục đích, ý nghĩa và nhiệm vụ được giao,..yêu cầu mỗi một thành viên Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, hết sức thận trọng và sáng suốt trong việc bỏ phiếu lựa chọn ra một bộ sách giáo khoa phù hợp, kịp thời phục vụ công tác giảng dạy trong năm học mới./.


Tác giả: Phòng GDTH- GDMN
Tổng số điểm của bài viết là: 18 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 372
Tháng 01 : 45.795
Tháng trước : 68.535
Năm 2021 : 45.795