Monday, 18/02/2019 - 16:05|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở GD & ĐT Quảng Trị
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Quảng Trị sau 1 năm thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” ban hành kèm theo Quyết định 1008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 02/6/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1008/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”;

Với trách nhiệm được Chính phủ giao (trong Quyết định số 1008/QĐ-TTg) ngày 5/12/2016, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành văn bản số 5171/KH-UBND về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Sau gần 1 năm tổ chức thực hiện Đề án, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đạt được một số kết quả sau:

UBND các huyện (liên quan) đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án  “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”  và các văn bản để tổ chức hướng dẫn các ban ngành liên quan cấp huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt Đề án theo đúng lộ trình đề ra, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

Một số địa phương đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhân thức cho đông đảo nhân dân, các cấp các ngành thấy rõ vai trò của việc “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số”, từ đó có ý thức chấp hành thực hiện các nội dung văn bản hướng dẫn.

Các cơ sở (các trường mầm non, tiểu học) đã từng bước tổ chức thực hiện các nội dung tăng cường tiếng việt theo hướng dẫn và bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định.

 

huyenth.jpg

Học sinh vùng núi trên đường đến trường

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, bất cập sau:

Hiện nay, một số huyện chưa xây dựng được kế hoạch “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn (các địa phương liên quan) chưa xây dựng kế hoạch thực hiện đề án của đơn vị (xã, thị trấn) mình;

Việc tuyên truyền thực hiện nội dung Đề án 1008 chưa đến tận các phụ huynh học sinh.

Việc tăng cường cơ sở vật chất, đội ngũ,…(các điều kiện khác) để thực hiện Đề án còn nhiều bất cập, chưa hiệu quả do các địa phương còn thiếu các nguồn lực về tài chính và con người…

Để việc “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh ta đạt được mục tiêu và đảm bảo đúng lộ trình theo Kế hoạch 5171/KH-UBND thì các cấp có thẩm quyền cần:

Tiếp tục tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên và phụ huynh về mục tiêu và yêu cầu của kế hoạch triển khai đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng DTTS giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến 2025”.

Tăng cường cơ sở vật chất để nâng cao tỉ lệ học sinh học hai buổi/ngày và tỉ lệ học sinh được bán trú, duy trì và nâng cao tỉ lệ trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường chuẩn quốc gia;

Chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ, tăng cường tập huấn cho cán bộ, giáo viên dạy học ở vùng có đông học sinh dân tộc thiểu số.

Củng cố và phát triển kết quả công tác Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi ở các đơn vị vùng khó.

Cần  thực hiện tốt hơn việc phối hợp giữa các ban, ngành cấp huyện, cấp xã để tổ chức thực hiện Đề án có hiệu quả./. 

Phòng Giáo dục Tiểu học- Sở GD&ĐT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 8
Hôm nay : 1.091
Tháng 02 : 27.035
Tháng trước : 52.481
Năm 2019 : 78.918