Saturday, 25/05/2019 - 16:18|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở GD & ĐT Quảng Trị
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Thủ trưởng đơn vị cần thực hiện biện pháp quản lý "kế hoạch hóa" để đạt hiệu quả cao trong công tác

Trong 4 chức năng quản lý: Kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, kế hoạch là cái khởi nguyên của mọi hoạt động, mọi chức năng quản lý khác. Kế hoạch hoá đơn vị như một đầu tàu kéo theo các toa "tổ chức", "chỉ đạo", "kiểm tra". Người quản lý làm việc bắt đầu từ kế hoạch, không có kế hoạch thì không thể tổ chức được nhân sự và các nguồn lực khác.

Quá trình làm quản lý, bản thân đã thấy được vai trò to lớn trong việc xây dựng kế hoạch hoá. Khi thực hiện các chức năng quản lý, chúng tôi nhận thấy rằng, kế hoạch hoá càng khoa học, cụ thể thì việc điều hành càng nhẹ nhàng và đạt hiệu quả cao, không những thế mà nó còn tạo ra sự khách quan, công bằng và bình đẳng trong mọi hoạt động sư phạm của nhà trường.

I. Cơ sở lý luận

1. Khái niệm về Kế hoạch hoá

Kế hoạch hoá là căn cứ vào thực trạng ban đầu của tổ chức và nhiệm vụ được giao mà vạch ra mục tiêu của tổ chức trong từng thời kỳ, từng giai đoạn và từ đó tìm ra con đường, biện pháp, cách thức đưa tổ chức đạt mục tiêu đó.

2. Các loại kế hoạch

a) Kế hoạch chiến lược:

Là các bước hoạt động chi tiết được vạch ra để đạt mục tiêu chiến lược. Những kế hoạch này hướng vào những vấn đề lớn như: phân phối nguồn lực, các điều kiện tác động, các xu thế khách quan v.v...

b) Kế hoạch chiến thuật:

Là những cách thức được vạch ra để hỗ trợ cho việc triển khai kế hoạch chiến lược. Kế hoạch chiến thuật có tính thời hạn. Kế hoạch chiến thuật thực hiện mang tính linh hoạt và biến động thích ứng theo điều kiện cụ thể và thời gian cụ thể.

c) Kế hoạch tác nghiệp:

Là các biện pháp được hoạch định để triển khai kế hoạch chiến thuật và đạt được mục tiêu tác nghiệp. Kế hoạch tác nghiệp có thời hạn ngắn: Kế hoạch kỳ, hằng tháng, hằng tuần, hằng ngày.

3.Vai trò và tác dụng của Kế hoạch hoá

Kế hoạch hoá là một chức năng quản lý. Kế hoạch hoá là sự xác định mục tiêu, mục đích đối với thành tựu tương lai của tổ chức và các con đường, biện pháp, cách thức để đạt được mục tiêu, mục đích đó. Xây dựng kế hoạch là xác định thời gian, nguồn nhân lực,vật lực, tài lực, kết quả tin tưởng đạt được. Có kế hoạch, tổ chức và cá nhân sẽ có điều kiện để xác định kế hoạch làm việc của mình, từ đó sẽ có sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao và chắc chắn sẽ tạo ra năng suất và hiệu quả tốt. Kế hoạch hoá sẽ thúc đẩy hoạt động thi đua trong tập thể sư phạm đồng thời thể hiện được sự công khai dân chủ trong hoạt động quản lý của Nhà trường và công bằng, bình đảng trong hoạt động dạy học của tập thể giáo viên và học sinh.

II. Biện pháp quản lý bằng kế hoạch hoá

1. Xây dựng Kế hoạch năm học của Nhà trường

a) Cơ sở để xây dựng kế hoạch:

- Bám sát nhiệm vụ năm học của Bộ giáo dục đào tạo và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của Sở giáo dục đào tạo.

- Rà sát kết quả đạt được của nhà trường trong năm học trước để định hướng mục tiêu, chỉ tiêu và chọn các biện pháp hợp lý.

- Xem xét các điều kiện khách quan: đặc điểm tình hình địa phương, tình hình nhà trường, các chủ trương, định hướng lớn và mới so với năm trước.

b) Cách thức xây dựng kế hoạch:

Trong phiên họp chi bộ đầu năm, người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm báo cáo các văn bản của Bộ, của Sở về chủ trương, nhiệm vụ năm học mới cho Cấp ủy và Hội đồng trường biết, từ đó xác định các mục tiêu tổng quát, các chủ trương, kế hoạch lớn của nhà trường trong năm học mới để trình Chi bộ xem xét quyết định.

Sau khi Chi bộ văn bản của Hội đồng trường, nghị quyết về những chủ trương kế hoạch tổng quát của năm học, Hiệu trưởng hình thành đề cương kế hoạch thông qua các tổ chuyên môn thảo luận, xây dựng hệ thống biện pháp thực hiện, cân nhắc một số chỉ tiêu v.v ...

Các tổ tổng hợp ý kiến của giáo viên, thống nhất báo cáo cho Hiệu trưởng, Hiệu trưởng có trách nhiệm tổng hợp, xem xét các báo cáo và hình thành bản kế hoạch chi tiết. Bản kế hoạch năm học được Sở phê duyệt, Hiệu trưởng tiếp tục bổ sung, điều chỉnh để trình trước hội nghị xây dựng kế hoạch của CBGV đầu năm học (xem sơ đồ 1 dưới đây). 

 

Ngô Viết Đức- Phòng TCCB sở GD

Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 357
Tháng 05 : 32.655
Tháng trước : 41.819
Năm 2019 : 232.042