Saturday, 25/05/2019 - 16:11|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở GD & ĐT Quảng Trị
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Tổng kết 03 năm thực hiện Luật tiếp công dân

Thực hiện Kế hoạch số 4212/KH-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đã triển khai rà soát và báo cáo tổng kết 03 năm thực hiện Luật tiếp công dân với kết quả và số liệu báo cáo được tính từ ngày 01/7/2014 đến 01/7/2017.

Sau khi Luật Tiếp công dân năm 2013 và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Tiếp công dân có hiệu lực, Sở GD&ĐT đã tổ chức tuyên truyền quán triệt các nội dung cơ bản của pháp luật về tiếp công dân cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Hình thức tuyên truyền thông qua các Hội nghị, cuộc họp và trên cổng thông tin của Sở GD&ĐT. Lãnh đạo Sở GD&ĐT đã chỉ đạo quán triệt nghiêm túc việc thực hiện Luật tiếp công dân; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kế hoạch số 2869/KH-UBND ngày 21/8/2014 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân.

Ngày 10/5/2015, Giám đốc Sở đã ra Quyết định số 691/QĐ-SGDĐT ban hành Nội quy tiếp công dân của Sở GD&ĐT. Theo đó, quy định lịch tiếp công dân, quyền và nghĩa vụ của công dân, quy định đối với cán bộ tiếp công dân và các trường hợp từ chối tiếp. Sở GD&ĐT đã bố trí 01 phòng tiếp công dân ở gần cổng chính của cơ quan, đảm bảo các điều kiện để phục vụ công tác tiếp công dân một cách thuận lợi. Tại phòng tiếp công dân có niêm yết nội quy tiếp dân và hướng dẫn về quy trình tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

Lịch phân công trực tiếp công dân như sau:

- Vào ngày thứ 5 hàng tuần 01 cán bộ Thanh tra trực tiếp làm công tác Tiếp công dân tại Phòng tiếp công dân của Sở GD&ĐT.

        - Vào ngày 20 hàng tháng Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo Thanh tra trực tiếp công dân.     

- Nội dung tiếp công dân: Tiếp công dân, nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Hầu hết các nội dung tiếp công dân được tiếp nhận bằng đơn do công dân gửi trực tiếp bằng văn bản. Nội dung phản ảnh của công dân chủ yếu là kiến nghị, phản ánh về việc thực hiện pháp luật về giáo dục, các khoản thu nộp trong trường học, việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và việc dạy thêm, học thêm trái quy định. Qua công tác tiếp dân, các ý kiến của công dân đều được phân loại, giải quyết kịp thời và được nhân dân đồng tình.

Thanh tra Sở đã chủ động đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật tiếp công dân thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra ở các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh; báo cáo nghiêm túc và đầy đủ việc thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo từng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm dựa trên hướng dẫn của Thanh tra tỉnh.

Từ ngày 01/7/2014 đến 01/7/2017 Sở GD&ĐT đã tiếp nhận 24 vụ việc (02 tố cáo, 02 khiếu nại, 20 kiến nghị, phản ánh; trong đó 17 trường hợp đúng thẩm quyền, 07 trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước. Không có vụ việc đông người, phức tạp. Các trường hợp đúng thẩm quyền đã được xác minh và xử lý triệt để; các trường hợp không đúng thẩm quyền đã được chuyển cho các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết; Cán bộ tiếp công dân đã hướng dẫn cho công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết; thụ lý để giải quyết theo thẩm quyền.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT đã chỉ đạo cán bộ tiếp công dân quán triệt và tạo điều kiện để người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thực hiện đúng và đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân khi đến làm việc. Công chức được phân công tiếp công dân đã thực hiện đúng trách nhiệm của cán bộ tiếp công dân được quy định tại Luật tiếp công dân cũng như Nội quy tiếp công dân kèm theo Quyết định số 691/QĐ-SGDĐT ngày 10/5/2015 của Sở GD&ĐT.

Những hiệu quả đã đạt được trong việc thực hiện Luật tiếp công dân là nhờ sự quán triệt nghiêm túc Luật tiếp công dân, sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của Lãnh đạo Sở về cơ sở vật chất cũng như chế độ để phục vụ công tác tiếp công dân. Tuy nhiên, hiện tại biên chế Thanh tra Sở đang thiếu, cán bộ tiếp công dân là công chức thanh tra kiêm nhiệm nên việc tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định còn gặp khó khăn khi triển khai thực hiện công tác thanh tra. Trong thời gian tới Thanh tra Sở sẽ tiếp tục tham mưu với Lãnh đạo Sở bổ sung biên chế đầy đủ và kịp thời để công tác tiếp công dân đạt được hiệu quả tốt nhất./.

Thanh tra Sở GD&ĐT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 357
Tháng 05 : 32.655
Tháng trước : 41.819
Năm 2019 : 232.042