Saturday, 25/05/2019 - 17:07|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở GD & ĐT Quảng Trị
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 Ở NGÀNH GIÁO DỤC

Phòng Giáo dục và Đào tạo xác định việc thực hiện chỉ thị 05 là nhiệm vụ trọng tâm gắn với các phong trào thi đua và nhiệm vụ chuyên môn của toàn ngành. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong các chi bộ Nhà trường; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, ở tất cả các cấp học; coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

                     THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 Ở NGÀNH GIÁO DỤC

Thực hiện HD số 16 – HD / BTGHU ngày 16/9/2016 về việc xây dựng kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Ngay từ đầu năm học Phòng Giáo dục đã tổ chức Hội nghị cho cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên của cả 3 cấp học và mời Ban tuyên giáo huyện ủy triển khai chỉ thị 05 – CT /TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Thông qua hội nghị nhằm đánh giá những việc đã làm được và chưa làm được trong thực hiện chỉ thị 03 – CT /TW, những điểm mới trong thực hiện chỉ thị 05.Cùng với việc triển khai Hội nghị quán triệt chỉ thị 05,  Phòng Giáo dục đã hướng dẫn các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020 và triển khai cụ thể chuyên đề từng năm học như sau:

        Năm học 2016 – 2017 tập trung vào chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy toái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”

       Năm học 2017 – 2018 tập trung vào chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ Đảng viên.

        Năm học 2018 – 2019 tập trung vào chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân

        Năm học 2019 – 2020 tập trung vào chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

 

     Phòng Giáo dục và Đào tạo xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm gắn với các phong trào thi đua và nhiệm vụ chuyên môn của toàn ngành. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong các chi bộ Nhà trường; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, ở tất cả các cấp học; coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

     Nội dung học tập bao gồm cả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong việc thường ngày, trong quan hệ với Nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp… Đây là các chuyên đề sẽ được thực hiện xuyên suốt trong nội dung học tập của từng năm; là tiêu chí để tổng kết nhiệm kỳ 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và là cơ sở để tiếp tục xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong những nhiệm kỳ sau.

     Đối với Ngành Giáo dục và Đào tạo, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được cụ thể hóa thông qua cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” cùng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; qua đó tạo được những chuyển biến tích cực trong ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của các đơn vị.

       Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Bộ giáo dục và sở GD – ĐT phòng giáo dục tiếp tục chỉ đạo các nhà trường tổ chức giáo dục và học tập tấm gương đạo đức cho học sinh, triển khai dạy học tích hợp qua các chủ đề, chủ điểm và lồng ghép vào chương trình chính khóa một cách cụ thể:

      Đối với cấp học Mầm non thực hiện giảng dạy tích hợp qua chủ đề Bác Hồ với các cháu thiến niên nhi đồng.

       Đối với cấp Tiểu học: Thực hiện giáo dục tích hợp qua các môn tiếng việt, đạo đức, mỹ thuật âm nhạc, tự nhiên, xã hội và các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

       Đối với cấp THCS: Thực hiện giáo dục tích hợp qua các môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Lịch sử, Âm nhạc,Mỹ thuật…

 

       Ngoài ra lống ghép học tập và làm theo Bác trong các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể, chào cơ đầu tuần, hoạt động ngoài giờ lên lớp. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể có chủ đề đặc biệt trong dịp sinh nhật bác 19/5, lễ quốc khánh 2/9, ngày thàng lập Đảng 3/2 lấy tài liệu Bác Hồ với Vĩnh Linh, Vĩnh Linh với Bác Hồ do Ban tuyên giáo  huyện Vĩnh Linh phát hành nhằm thu hút đông đảo học sinh, phụ huynh tham gia, tìm hiểu truyền thống Lịch sử văn hóa của quê hương Vĩnh Linh anh hùng..

      Gắn việc học tập tấm gương đạo đức của Bác với thực hiện cuộc vận động nói không với tiêu cực trong thi cử và chóng bệnh thành tích trong giáo dục

Điểm nhấn trong phong trào này chính là việc thi đua thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; thực hiện tốt nội dung dạy học hiệu quả phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh, giúp các em tự tin trong học tập. Nội dung này được triển khai gắn liền với phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” thông qua đổi mới phương pháp dạy học, các cuộc thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh được phòng giáo dục triển khai cụ thể. Các nhà trường luôn chú trọng rèn luyện cho học sinh kỹ năng ứng xử trong các tình huống thường gặp, kỹ năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm; ý thức bảo vệ sức khỏe, phòng tránh và xử lý tai nạn, thương tích. Các nhà trường cần coi trọng tổ chức các hoạt động tập thể, chương trình ngoại khóa, giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh. Và đặc biệt chỉ đạo các đơn vị trường học tiếp tục duy trì hoạt động của các buổi tuyên truyền, ngoại khóa có  giáo viên và học sinh tham gia.

        Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, là khẩu hiệu là yêu cầu mà đội ngũ cán bộ, giáo viên các nhà trường luôn luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao, xứng đáng là tấm gương sáng để học sinh noi theo. Việc học tập Bác thể hiện ở Tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tự học ngoại ngữ, tin học và tự học tiếng dân tộc để gần gũi với người dân, vận động học sinh ra lớp… của đội ngũ cán bộ, giáo viên ngày càng được phát huy. Ngoài ra cần tích cực nghiên cứu, tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường sử dụng các phương pháp giáo dục mới như tiết dạy học thực địa, bản đồ tư duy, sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học Tiếng Việt… Công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm cũng được các đơn vị đẩy mạnh, coi đó là nhiệm vụ thiết thực phục vụ cho công tác giảng dạy.

     Thời gian qua, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn ngành đã được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đạt được những kết quả đáng khích lệ.

- Hội thi GVD Tiểu học, THCS; nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; Olympic Tiếng Anh, Toán, Vật lý, hùng biện Tiếng Anh, vận dung kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiển và dạy học theo chủ đề tích hợp cấp huyện, cấp tỉnh. Kết quả tiêu biểu: có 25/25 giáo viên tiểu học được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trong đó có 04 giáo viên được khen;

  • Tham gia Kì thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh đạt giải cao nhất toàn tỉnh với 05/05 đề tài nghiên cứu khoa học của học sinh đạt giải cấp tỉnh trong đó có giải 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích;
  • Có 4/5 bài giảng day học theo chủ đề tích hợp dự thi được tham gia dự thi cấp Bộ;
  • Tham gia kì thi Hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh đạt 5/6 giải, đứng thứ nhì toàn đoàn sau thành phố Đông Hà;
  • Tham gia kì thi thi Olympic Tiếng Anh, Toán Vật Lý cấp tỉnh đạt giải cao và có 22 em được chọn tham gia kì thi quốc gia trong đó có 1 em môn Toán, 1 em môn Vật Lý và 20 em môn Tiếng Anh; Tham gia kì thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 có 42 em/80 em dự thi đạt giải trong đó có 2 giải nhất, 14 giải nhì, 8 giải ba, 18 giải khuyến khích và có 4 giải đồng đội trong đó có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 01 giải khuyến khích. Đặc biệt tổ chức và  thành công Hội thi VHHĐ cấp huyện và tham gia cấp tỉnh đạt giải nhất toàn đoàn trong đó có 3 giai A và 1 giải B.
  • 4 em học sinh nhặt được của rơi trả lại người mất với số tiền gần 22 triệu đồng ( hai trò ở THCS Vĩnh Nam và 2 trò là con em người dân tộc Bru Vân Kiều thuộc trường TH bán trú xã Vĩnh Ô).

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 378
Tháng 05 : 32.676
Tháng trước : 41.819
Năm 2019 : 232.063