A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 4807/KH-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án năm 2020 với mục đích nhằm triển khai kịp thời, thống nhất đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng; đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, mục tiêu, nội dung Kế hoạch số 4158/KH-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 4807/KH-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng.

Việc thực hiện phải đảm bảo các yêu cầu: Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; Phổ biến kịp thời và đầy đủ những nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn, hiệu quả, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông; Bảo đảm tính khả thi, thừa kế và phát triển các kết quả, mô hình, kinh nghiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đồng bộ, thống nhất và phối hợp với các chương trình, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói riêng; Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 10/CT-TTg về tích hợp PCTN trong giảng dạy bộ môn GDCD cấp THPT; Phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, chỉ đạo các nhà trường giáo dục kỹ năng PCTN trong chương trình chính khóa cũng như trong các hoạt động ngoại khóa cho thanh, thiếu niên; Tăng cường công tác tuyên truyền, động viên cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh phát hiện, tố giác và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Kế hoạch chú trọng đến các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật như: thực trạng, nguyên nhân, điều kiện, giải pháp, ý nghĩa, tầm quan trọng phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trọng tâm là các quy định mới về: hành vi tham nhũng; phòng,  chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức người lao động và công dân trong phòng, chống tham nhũng.

Sở GD&ĐT tiếp tục cập nhật, đăng tải các văn bản chính sách pháp luật, các văn bản chỉ đạo, điều hành của trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác phòng, chống tham nhũng trên trang thông tin điện tử của Ngành; tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân tại các đơn vị trường học; Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo từ năm học 2013-2014; Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức triển khai lồng ghép nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính vào các chương trình giáo dục tiểu học và trung học cơ sở trên phạm vi toàn tỉnh; Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về trách nhiệm của Nhà trường trong giáo dục đạo đức liêm chính, liêm chính trong thi cử và học thuật. Đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể đối với các phòng thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng.

Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng thuộc Sở, các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 3.158
Tháng 01 : 56.205
Tháng trước : 68.535
Năm 2021 : 56.205