A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - TIN HỌC, NGOẠI NGỮ TỈNH TRƯỚC THỀM NĂM HỌC MỚI: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC!

         Ngày 30 tháng 8 năm 2019, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 2031/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Tin học, ngoại ngữ tỉnh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở sáp nhập Trung tâm GDTX tỉnh và Trung tâm Công nghệ thông tin - Ngoại ngữ. Đây cũng là kết quả triển khai đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, bản, khu phố, cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp theo Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị. Vậy là năm học 2019-2020 đánh dấu một chặng đường mới trong quá trình phát triển của Trung tâm, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên bước vào năm học với một tâm thế mới: cơ hội và thách thức!

           Ngày 30 tháng 8 năm 2019, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 2031/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Tin học, ngoại ngữ tỉnh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở sáp nhập Trung tâm GDTX tỉnh và Trung tâm Công nghệ thông tin - Ngoại ngữ. Đây cũng là kết quả triển khai đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, bản, khu phố, cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp theo Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị. Vậy là năm học 2019-2020 đánh dấu một chặng đường mới trong quá trình phát triển của Trung tâm, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên bước vào năm học với một tâm thế mới: cơ hội và thách thức!


                                                                Thầy giáo Nguyễn Thọ Giám đốc Trung tâm phát biểu 

           Nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm học 2018-2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học mới, vào lúc 14h00 ngày 10/10/2019, Trung tâm GDTX - Tin học, ngoại ngữ đã tổ chức Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020. Tham dự Hội nghị có thầy giáo Hoàng Xuân Thủy – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị; thầy giáo Nguyễn Thanh Quang - Chủ tịch công đoàn ngành giáo dục Quảng Trị, cô giáo Đặng Thị Minh Thi - Phó Trưởng phòng Giáo dục trung học – Giáo dục thường xuyên; cùng toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên của Trung tâm GDTX- Tin học, ngoại ngữ tỉnh. Phát biểu tại Hội nghị xây dựng năm học 2019-2020, thầy giáo Hoàng Xuân Thủy - P.GĐ Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đã biểu dương thành tích đạt được của Trung tâm năm học qua về nhiều mặt: tạo dựng được cở sở khang trang, quản lý tốt chất lượng giáo dục, đảm bảo nguồn thu để chi trả lương và chế độ chính sách cho CB,GV, NV; số lượng học viên tuyển mới trong năm là 752 học viên đào tạo (đạt 150.4 %), và hơn 1415 lượt tham gia bồi dưỡng (đạt 94.33% )...

                                                                          Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trung tâm GDTX- Tin học, ngoại ngữ tỉnh

              Bước vào năm học 2019-2020, Trung tâm GDTX- Tin học, ngoại ngữ tỉnh được bổ sung thêm chức năng nhiệm vụ, biên chế đội ngũ được tăng lên. Một mặt, Trung tâm thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên (Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ GD&ĐT); đồng thời thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học (Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ GD&ĐT). Trung tâm cũng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị. Việc thành lập Trung tâm GDTX- Tin học, ngoại ngữ tỉnh đã bước đầu tháo gỡ vướng mắc cho trung tâm GDTX tỉnh trong bối cảnh tổ chức hoạt động hiện nay. Tuy nhiên điều này cũng đặt ra cho Trung tâm trước những thử thách mới: quy mô đào tạo giảm về số lượng, công tác bồi dưỡng còn nhiều hạn chế, chương trình tiếng Anh B,C đang tạm dừng triển khai, nhiều đơn vị trên địa bàn cùng tham gia đào tạo, bồi  dưỡng…điều này tác động đáng kể đến nguồn tuyển sinh cũng như nguồn tích lũy tài chính đối với đơn vị đang thực hiện tự chủ toàn phần.

             Nhận định những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học, trước mắt Trung tâm GDTX- Tin học, ngoại ngữ tỉnh tập trung các vấn đề sau:

            - Xây dựng khối đoàn kết, tạo dựng tập thể cơ quan vững mạnh.

           - Mỗi một cán bộ, giáo viên, nhân viên phải biết hy sinh, cống hiến, tận tâm đầy trách nhiệm; đồng thời tham mưu, hiến kế để Ban Giám đốc chỉ đạo kịp thời cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt nhiệm vụ.

           - Thực hiện chủ đề năm học: Mỗi một cán bộ giáo viên nhân viên cần rèn luyện kỹ năng trong giao tiếp, ứng xử, gần gũi với học viên. Hướng tới xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, nêu cao trách nhiệm đạo đức nhà giáo.

            - Thực hiện điều tra nhu cầu học tập trên địa bàn, từ đó định hướng tốt công tác tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng.

          Năm học 2019-2020 với tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Sức mạnh của một tập thể không chỉ nằm ở bản thân nội lực bên trong mà còn ở sự tác động từ nhiều yếu tố khách quan. Chính vì vậy, sự hỗ trợ đồng hành từ phía đơn vị chủ quản, của UBND tỉnh và các cấp có liên quan là hết sức cần thiết cho Trung tâm GDTX- Tin học, ngoại ngữ tỉnh trong tình hình mới./.

                                             Thực hiện: THU HIỀN


Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 15
Hôm nay : 4.070
Tháng 01 : 44.334
Tháng trước : 68.535
Năm 2021 : 44.334