Friday, 26/04/2019 - 13:06|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở GD & ĐT Quảng Trị
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Tình hình sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị tính đến 30/8/2018

Thực hiện Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 27 tháng 4 năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, bản, khu phố; cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; Hướng dẫn số 347/HD-SNV ngày 18/6/2018 của Sở Nội vụ Quảng Trị về việc hướng dẫn sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo Đề án của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 15/6/2018;

Tính đến ngày 30/8/2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tiến hành sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trường học ở tất cả các cấp học, bậc học cụ thể như sau:

                                                                    I. Huyện Vĩnh Linh (Năm 2018) sáp nhập 08 trường, giảm 9 trường, cụ thể:

1. Sáp nhập Trường MN số 1 Vĩnh Long và MN số 2 Vĩnh Long thành Trường MN Vĩnh Long.

2. Sáp nhập Trường TH số 1 Vĩnh Lâm và Trường TH số 2 Vĩnh Lâm thành Trường TH Vĩnh Lâm.

3. Sáp nhập Trường TH Cửa Tùng và Trường TH Vĩnh Tân thành Trường TH Cửa Tùng.

4. Sáp nhập Trường TH số 1 Vĩnh Long, TH số 2 Vĩnh Long và Trường THCS Vĩnh Long thành Trường TH&THCS Vĩnh Long;

5. Sáp nhập trường TH Vĩnh Sơn và trường THCS Vĩnh Sơn thành Trường TH&THCS Vĩnh Sơn.

6. Sáp nhập Trường THCS Cửa Tùng và Trường THCS Hùng Vương thành Trường THCS Cửa Tùng.

7. Sáp nhập trường TH Vĩnh Chấp và trường THCS Vĩnh Chấp thành Trường TH&THCS Vĩnh Chấp.

8. Sáp nhập trường THCS Lý Thường Kiệt với THPT Bến Hải thành Trường THCS&THPT Bến Hải.

Số Trường Huyện Vĩnh Linh còn lại sau sáp nhập là:

+ Mầm non:    25 trường (giảm 01 trường), tr đó: 24 CL và 01 TT

+ Tiểu học:      18 trường (giảm 06 trường)

+ THCS:          10 trường (giảm 05 trường).

+ TH&THCS: 05 trường (tăng 03 trường).

          II. Huyện Gio Linh (Năm 2018) sáp nhập 16 trường, giảm 16 trường, cụ thể:

1. Sáp nhập Trường MN Gio Sơn và MN Gio Hoà thành Trường MN Gio Sơn.

2. Sáp nhập Trường TH số 1 Hải Thái và Trường TH số 2 Hải Thái thành Trường TH Hải Thái.

3. Sáp nhập Trường TH Gio Hải và Trường THCS Gio Hải thành Trường TH&THCS Gio Hải.

4. Sáp nhập trường TH Gio Việt và trường THCS Gio Việt thành Trường TH&THCS Gio Việt.

5. Sáp nhập Trường TH Gio Mai và Trường THCS Gio Mai thành Trường TH&THCS Gio Mai.

6. Sáp nhập trường TH Gio Quang và trường THCS Gio Quang thành Trường TH&THCS Gio Quang.

7. Sáp nhập trường TH Gio Thành và trường THCS Gio Thành thành Trường TH&THCS Gio Thành.

8. Sáp nhập trường TH Trung Sơn và trường THCS Trung Sơn thành Trường TH&THCS Trung Sơn.

9. Sáp nhập trường TH Trung Hải và trường THCS Trung Hải thành Trường TH&THCS Trung Hải.

10. Sáp nhập trường TH Gio Mỹ và trường THCS Gio Mỹ thành Trường TH&THCS Gio Mỹ.

11. Sáp nhập trường TH Trung Giang và trường THCS Trung Giang thành Trường TH&THCS Trung Giang.

12. Sáp nhập trường TH&THCS Linh Thượng và trường TH Vĩnh Trường thành Trường TH&THCS Linh Thượng.

13. Sáp nhập trường TH Gio Phong và trường THCS Gio Phong thành Trường TH&THCS Gio Phong.

14. Sáp nhập Trường TH Gio Sơn và Trường TH Gio Hoà thành Trường TH Gio Sơn (mới).

15. Sáp nhập Trường TH Gio An và Trường TH Gio Bình thành Trường TH Gio An (mới).

16. Sáp nhập trường THCS Hải Thái và trường THPT Cồn Tiên thành Trường THCS&THPT Cồn Tiên.

Số Trường Huyện Gio Linh còn lại sau sáp nhập là:

+ Mầm non:    21 trường (giảm 01 trường)

+ Tiểu học:      07 trường (giảm 14 trường)

+ THCS:          05 trường (giảm 11 trường).

+ TH&THCS: 11 trường (tăng  10 trường).

          III. Thành phố Đông Hà (Năm 2018) sáp nhập 01 trường, giảm 01 trường và tăng 01 trường MN (tăng thêm MN Sao Mai), cụ thể:

1. Sáp nhập Trường TH Nguyễn Văn Trỗi và Trường TH Hoàng Hoa Thám thành Trường TH Đông Giang.

Số Trường TP Đông Hà còn lại sau sáp nhập là:

+ Mầm non:   23 trường (tăng 01 trường) gồm 12 Công lập và 11 TT.

+ Tiểu học:     14 trường (giảm 01 trường)

+ THCS:         09 trường.

          IV. Huyện Triệu Phong (Năm 2018) sáp nhập 9 trường, giảm 12 trường, cụ thể:

1. Sáp nhập Trường TH Triệu Đại và THCS Triệu Đại thành Trường TH&THCS Triệu Đại.

2. Sáp nhập Trường TH số 1 Triệu Long, Trường TH số 2 Triệu Long và Trường THCS Triệu Long thành Trường TH&THCS Triệu Long.

3. Sáp nhập Trường TH số 1 Triệu Độ, Trường TH số 2 Triệu Độ và Trường THCS Triệu Độ thành Trường TH&THCS Triệu Độ.

4. Sáp nhập Trường TH Triệu Vân và Trường THCS Triệu Vân thành Trường TH&THCS Triệu Vân.

5. Sáp nhập Trường TH số 1 Triệu Hoà, Trường TH số 2 Triệu Hoà và Trường THCS Triệu Hoà thành Trường TH&THCS Triệu Hoà.

6. Sáp nhập trường TH Triệu Thành và trường THCS Triệu Thành thành Trường TH&THCS Triệu Thành.

7. Sáp nhập Trường TH số 1 Triệu Phước và Trường TH số 2 Triệu Phước thành Trường TH Triệu Phước.

8. Sáp nhập Trường TH số 1 Triệu An và Trường TH số 2 Triệu An thành Trường TH Triệu An.

9. Sáp nhập Trường TH số 1 Triệu Trạch và Trường TH số 2 Triệu Trạch thành Trường TH Triệu Trạch.

Số Trường huyện Triệu Phong còn lại sau sáp nhập là:

+ Mầm non:   20 trường (giữ nguyên)

+ Tiểu học:     13 trường (giảm 12 trường)

+ THCS:         11 trường (giảm 06 trường)

+ TH&THCS: 08 trường (tăng  06 trường).

          V. TX Quảng Trị (Năm 2018) sáp nhập 2 trường, giảm 2 trường, cụ thể:

1. Sáp nhập Trường TH Nguyễn Du và THCS Lương Thế Vinh thành Trường TH&THCS Lương Thế Vinh.

2. Sáp nhập Trường TH Kim Đồng và Trường THCS Mạc Đĩnh Chi thành Trường TH&THCS Hải Lệ.

Số Trường TX Quảng Trị còn lại sau sáp nhập là:

+ Mầm non:   07 trường (giữ nguyên) tr đó: 5 trường CL và 2 TT

+ Tiểu học:     03 trường (giảm 02 trường)

+ THCS:         02 trường (giảm 02 trường)

+ TH&THCS: 03 trường (tăng  02 trường).

          VI. Huyện Hải Lăng (Năm 2018) sáp nhập 100% các trường TH và THCS trên địa bàn thành trường TH&THCS, giảm 21 trường, cụ thể:

1. Sáp nhập Trường TT thị trấn Hải Lăng và Trường THCS TT Hải Lăng thành Trường TH&THCS thị trấn Hải Lăng.

2. Sáp nhập Trường TH Hải An và Trường THCS Hải An thành Trường TH&THCS Hải An.

3. Sáp nhập Trường TH Hải Ba và Trường THCS Hải Ba thành Trường TH&THCS Hải Ba.

4. Sáp nhập trường TH Hải Dương và trường THCS Hải Dương thành Trường TH&THCS Hải Dương.

5. Sáp nhập Trường TH Hải Hoà và Trường THCS Hải Hoà thành Trường TH&THCS Hải Hoà.

6. Sáp nhập trường TH Hải Khê và trường THCS Hải Khê thành Trường TH&THCS Hải Khê.

7. Sáp nhập trường TH Hải Lâm và trường THCS Hải Lâm thành Trường TH&THCS Hải Lâm.

8. Sáp nhập trường TH Hải Phú và trường THCS Hải Phú thành Trường TH&THCS Hải Phú.

9. Sáp nhập trường TH Hải Quế và trường THCS Hội Yên thành Trường TH&THCS Hải Quế.

10. Sáp nhập trường TH Hải Quy và trường THCS Hải Quy thành Trường TH&THCS Hải Quy.

11. Sáp nhập trường TH Hải Sơn và trường THCS Hải Sơn thành Trường TH&THCS Hải Sơn.

12. Sáp nhập trường TH Hải Tân và trường THCS Hải Tân thành Trường TH&THCS Hải Tân.

13. Sáp nhập trường TH Hải Thành, Trường TH Hải Thiện và trường THCS Hải Thiện thành Trường TH&THCS Thiện Thành.

14. Sáp nhập Trường TH Hải Thọ và Trường THCS Hải Thọ thành Trường TH&THCS Hải Thọ.

15. Sáp nhập Trường TH Hải Thượng và Trường THCS Hải Thượng thành Trường TH&THCS Hải Thượng.

16. Sáp nhập trường TH Hải Trường và trường THCS Hải Trường thành Trường TH&THCS Hải Trường.

17. Sáp nhập trường TH Hải Vĩnh và trường THCS Hải Vĩnh thành Trường TH&THCS Hải Vĩnh.

18. Sáp nhập trường TH Hải Xuân và trường THCS Hải Xuân thành Trường TH&THCS Hải Xuân.

19. Sáp nhập trường TH số 1 Hải Chánh, Trường TH số 2 Hải Chánh và trường THCS Hải Chánh thành Trường TH&THCS Hải Chánh.

Số Trường Huyện Hải Lăng còn lại sau sáp nhập là:

+ Mầm non:    20 trường (giữ nguyên)

+ Tiểu học:      0 trường (giảm 21trường)

+ THCS:          0 trường (giảm 19 trường).

+ TH&THCS: 19 trường (tăng  19 trường).

          VII. Huyện Cam Lộ (Năm 2018) sáp nhập 08 trường, giảm 10 trường, cụ thể:

1. Sáp nhập Trường Nguyễn Thị Minh Khai và Trường TH Hồ Chơn Nhơn thành Trường TH thị trấn Cam Lộ.

2. Sáp nhập Trường TH Hàm Nghị, Trường TH Lý Tự Trọng và Trường THCS Tôn Thất Thuyết thành Trường TH&THCS Cam Nghĩa.

3. Sáp nhập Trường TH Trần Quốc Toản và Trường THCS Lê Hồng Phong thành Trường TH&THCS Cam Tuyền.

4. Sáp nhập trường TH Lê Thế Hiếu và trường THCS Lê Thế Hiếu thành Trường TH&THCS Cam Chính.

5. Sáp nhập Trường TH Lê Thế Tiết và Trường THCS Khoá Bảo thành Trường TH&THCS Cam Thành.

6. Sáp nhập trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Trường TH Nguyễn Viết Xuân và trường THCS Nguyễn Huệ thành Trường TH&THCS Cam Hiếu.

7. Sáp nhập trường TH Nguyễn Bá Ngọc và trường THCS Lê Lợi thành Trường TH&THCS Cam Thuỷ.

8. Sáp nhập trường TH Lê Văn Tám và trường TH Võ Thị Sáu thành Trường TH Cam An.

Số Trường Huyện Cam Lộ còn lại sau sáp nhập là:

+ Mầm non:    11 trường (giữ nguyên)

+ Tiểu học:      05 trường (giảm 10 trường)

+ THCS:          02 trường (giảm 06 trường).

+ TH&THCS: 06 trường (tăng 06 trường).

          VIII. Huyện Đakrông (Năm 2018) sáp nhập 01 trường, giảm 01 trường, cụ thể:

1. Sáp nhập Trường TH A Bung và Trường THCS A Bung thành Trường TH&THCS A Bung.

Số Trường Huyện Đakrông còn lại sau sáp nhập là:

+ Mầm non:    15 trường (giữ nguyên)

+ Tiểu học:      10 trường (giảm 01 trường)

+ THCS:          07 trường (giữ nguyên lý do giảm 01 trường A Bung nhưng tăng 01 trường DTNT do Sở bàn giao quyền quản lý).

+ TH&THCS: 06 trường (tăng 01 trường).

          IX. Huyện Hướng Hoá (Năm 2018) sáp nhập 02 trường, giảm 02 trường, cụ thể:

1. Sáp nhập Trường TH Tân Thành và Trường THCS Tân Thành thành Trường TH&THCS Tân Thành.

2. Sáp nhập Trường TH Hướng Linh và Trường THCS Hướng Linh thành Trường TH&THCS Hướng Linh. 

Số Trường Huyện Hướng Hoá còn lại sau sáp nhập là:

+ Mầm non:    25 trường (giữ nguyên), tr đó có 24 CL và 01 TT

+ Tiểu học:      15 trường (giảm 02 trường)

+ THCS:       14 trường (giảm 01 lý do giảm 02 trường Hướng Linh và Tân Thành nhưng tăng 01 trường DTNT do Sở bàn giao quyền quản lý).

+ TH&THCS: 09 trường (tăng 02 trường).

 

Vậy, số đơn vị Trường học trên địa bàn tỉnh sau khi sáp nhập giai đoạn I còn lại: 422 đơn vị (tr đó: đơn vị công lập là 406 và đơn vị tư thục là 16) giảm 75 đơn vị, cụ thể như sau:

+ Mầm non:  167 trường (giảm 02 trường), tr đó có 152 CL và 15 TT

+ Tiểu học:      86 trường (giảm 69 trường) có 01 trường TEKT

+ THCS:         60 trường (giảm 52 trường) có 04 trường PT DTNT

+ TH&THCS: 67 trường (tăng 49 trường)

+ THPT:          25 trường (giảm 02 trường)

+ THCS&THPT: 05 trường (tăng 02 trường).

+ Trung tâm GDNN-GDTX: 09 đơn vị (giữ nguyên); Sở đã bàn giao quyền quản lý trung tâm KTTH-HN tỉnh về TP Đông Hà và đã sáp nhập vào Trung tâm GDNN-GDTX Đông Hà (giảm 01 TT KTTH-HN tỉnh)

+ Trung tâm GDTX tỉnh: 01 đơn vị (giữ nguyên).

+ Trung tâm CNTT-NN: 01 đơn vị (giữ nguyên).

+ Trường phổ thông đa cấp: 01 đơn vị (trường Trưng Vương).

 

PHÒNG TCCB - Sở Giáo dục và Đào tạo


Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 5
Hôm nay : 708
Tháng 04 : 36.168
Tháng trước : 61.228
Năm 2019 : 194.334