Monday, 21/01/2019 - 01:01|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở GD & ĐT Quảng Trị
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh thực sự là chỗ dựa gần gũi, tin cậy của đội ngũ cán bộ nhà giáo và lao động

Đại hội công đoàn ngành giáo dục Quảng Trị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn ngành giáo dục. Năm năm qua, Công đoàn giáo dục Quảng Trị đã phát huy được vai trò vị thế của tổ chức công đoàn ngành nghề, được cán bộ, giáo viên, người lao động tin tưởng tạo được uy tín và tình cảm gắn bó của đoàn viên và lao động đối với tổ chức công đoàn. Công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động được đặt lên hàng đầu. Các chế độ chính sách của Nhà nước đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục về cơ bản được thực hiện đầy đủ, kịp thời, minh bạch. Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của đội ngũ nhà giáo và lao động, công đoàn các cấp đã tổ chức và triển khai tốt các hoạt động tình nghĩa. Cuộc vận động “ Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn”, “ Quyên góp sách vỡ, đồ dùng học tập, áo ấm giúp học sinh và giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” tiếp tục được triển khai đạt kết quả. Qua 5 năm các đơn vị khối trực thuộc đã đóng góp Quỹ “ Mái ấm công đoàn” trên 350 triệu đồng, xây dựng được 05 nhà “Mái ấm công đoàn” cho cán bộ, giáo viên gặp hoàn cảnh khó khăn, đóng góp Quỹ tình nghĩa công đoàn ngành trên 800 triệu đồng, huy động nguồn hỗ trợ từ công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phố, công đoàn các đại học vùng và các trường đại học trong cả nước gần 3 tỷ đồng. Vận động cán bộ, giáo viên, người lao động tích cực gương mẫu tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện như: Quỹ vì người nghèo nghèo, quỹ hỗ trợ trẻ em khuyết tật, quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam, quỹ hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai lũ lụt, vùng bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ ủng hộ Hội cựu giáo chức, quỹ khuyến học với số tiền hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, Công đoàn Giáo dục các cấp đã hưởng ứng tích cực các hoạt động xã hội gắn với phong trào của địa phương, các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo khác như; phong trào xóa đói giảm nghèo, phong trào gây quỹ giúp phụ nữ nghèo, giúp giáo viên nghèo, giáo viên nghỉ hưu, con em giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, phong trào hiến máu nhân đạo...

Công đoàn giáo dục các cấp đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp kịp thời triển khai có hiệu quả Chỉ thị về nhiệm vụ năm học của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, phương hướng nhiệm vụ năm học của ngành. Phối hợp tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động theo đúng quy định. Tích cực tham gia cùng với chính quyền xây dựng các quy định, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định. Làm tốt chức năng giám sát việc thực hiện pháp luật, các chế độ chính sách liên quan đến CBNGNLĐ. Công tác tuyên truyền, giáo dục đã tạo được bước chuyển biến tích cực của đội ngũ trong việc quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương đổi mới của ngành và hoạt động công đoàn. Đặc biệt tập trung tuyên truyền về thực hiện đổi mới trong giáo dục và đào tạo, đổi mới trong thi, kiểm tra, xét tuyển đại học, cao đẳng, chương trình giáo dục phổ thông mới. Công đoàn phối hợp với chuyên môn chủ trương xây dựng tủ sách pháp luật ở các đơn vị giáo dục, đến nay tất cả các đơn vị có từ 20 CBNGNLĐ đều có tủ sách pháp luật. Song song với các hoạt động nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ công đoàn các cấp đã chú trọng đến việc tổ chức học tập tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, về tổ chức công đoàn trong công nhân, viên chức, lao động và người sử dụng lao động như Luật Lao động, Luật bảo hiểm xã hội, Luật Bình đẳng giới, dân số kế hoạch hóa gia đình, Luật chăm sóc bảo vệ bà mẹ và trẻ em, Luật giao thông.... Động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động tích cực tham gia hưởng ứng các Hội thi do công đoàn các cấp tổ chức.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động thường xuyên được chú trọng. Phong trào thi đua “Hai tốt” “ Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” phát triển cả bề rộng lẫn bề sâu. Nhiều giáo viên trong điều kiện khó khăn vẫn phấn đấu đạt giáo viên dạy giỏi các cấp, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm hay, nhiều ứng dụng trong giảng dạy được phổ biến trong toàn tỉnh. Trong 5 năm học, từ năm học 2012-2013 đến đầu năm học 2017-2018 đã có trên 600 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh thuộc các cấp học, ngành học, CĐGD tỉnh đã khen thưởng với số tiền trên 30 triệu đồng. Nhiều giáo viên được giải tại Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh, trong đó có 03 giáo viên được nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng tổ chức hoạt động cho cán bộ công đoàn các cấp được công đoàn giáo dục  các cấp thường xuyên quan tâm. Công tác nữ công đã được lãnh đạo Sở và công đoàn ngành chú trọng. Trước hết công tác tuyên truyền giáo dục về các văn bản chính sách và luật về phụ nữ như: Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, các chuẩn mực của người phụ nữ thời kỳ CNH,HĐH. Vận động chị em tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, “ Xây dựng nhà giáo văn hóa”, “ Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”. Công đoàn giáo dục các cấp đã làm tốt công tác truyền thông về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, phòng chống tệ nạn xã hội, nâng cao nhận thức về giới, về các chuẩn mực xây dựng gia đình no ấm, bình đẵng, tiến bộ, hạnh phúc.

Đại hội đại biểu Công đoàn ngành giáo dục Quảng Trị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra trong thời điểm có nhiều thuận lợi. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Tình hình kinh tế xã hội có sự chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân nói chung, CBNGNLĐ nói riêng từng bước được cải thiện. Các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước đang tạo ra cơ hội, điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sự nghiệp công lập, cũng như các đơn vị sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có nhận thức chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực sự phạm ngày càng được nâng cao, luôn tâm huyết với nghề,           thương yêu học sinh được nhân dân và học sinh tin tưởng. Đây cũng là giai đoạn mà ngành giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về  “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ”. Giáo dục và đào tạo Quảng trị tiếp tục ổn định và phát triển về nhiều mặt đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân.

Tuy nhiên, ngành giáo dục nói chung, hoạt động công đoàn nói riêng đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Quá trình thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước ngày càng sâu rộng, sức cạnh tranh của nền kinh tế càng lớn, tình trạng ô nhiễm môi trường, quan hệ lao động có xu hướng diễn biến phức tạp. Mặt trái của kinh tế thị trường tác động tiêu cực đến tư tưởng, nhận thức, tình cảm và lối sống của một bộ phận cán bộ, nhà giáo, người lao động; những quy định mới về lao động và công đoàn khi nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do tạo ra thách thức lớn cho việc tập hợp đoàn viên và tổ chức hoạt động công đoàn. Cơ sở vật chất trường, lớp, nhà công vụ, trang thiết bị dạy học còn nhiều thiếu thốn. Đội ngũ nhà giáo vừa thừa, vừa thiếu, chưa đồng bộ về cơ cấu bộ môn kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết triệt để. Cơ chế, chính sách đối với một bộ phận nhà giáo công tác ở các cơ sở, đơn vị giáo dục còn nhiều bất cập, một bộ phận nhà giáo và cán bộ quản lý chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục trong thời kỳ mới. Sự biến động của giá cả thị trường trong nước tác động trực tiếp đến tư tưởng, tâm trạng, đời sống, việc làm của nhà giáo và người lao động. Yêu cầu về thực hiện đổi mới phương pháp, nội dung, chương trình giáo dục phổ thông; tinh giảm biên chế, cơ cấu lại hệ thống các trường công lập...là những thách thức không nhỏ đối với tổ chức công đoàn và người lao động.

 Để hoạt động công đoàn có hiệu quả cần phải xác định tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo và người lao động; đổi mới và triển khai có chiều sâu các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong ngành, tập trung là phong trào thi đua “ Hai tốt”, phong trào “ Đổi mới sáng tạo trong dạy và học ” và các cuộc vận động “ Mỗi thầy cố giáo là tấm gương đạo đức, tự học và và sáng tạo”, cuộc vận động “ Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo và lao động; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá và hội nhập quốc tế.

Là một tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của đoàn viên và lao động, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn Giáo dục Quảng Trị nỗ lực phấn đấu, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong ngành, xây dựng đội ngũ nhà giáo, lao động và tổ chức công đoàn vững mạnh, tiếp tục khẳng định chức năng, vai trò và vị thế của mình trong hệ thống giáo dục và hệ thống tổ chức công đoàn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục Quảng Trị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch CĐGD tỉnh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 5
Hôm nay : 57
Tháng 01 : 37.232
Tháng trước : 109.559
Năm 2019 : 37.232