Ngày ban hành:
22/01/2021
Ngày hiệu lực:
10/03/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ngày 22/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị 10/CT-TTg về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Theo đó, nhằm khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, phải tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng như sau:

- Xử lý ngay người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái;

- Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp;

- Nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định việc tiếp công dân, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân;

- Đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân và doanh nghiệp, tránh tình trạng giải thích không rõ ràng thay vì giải quyết.

                                                                     Lê Xuân HIển

Ngày ban hành:
22/04/2019
Ngày hiệu lực:
22/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/03/2018
Ngày hiệu lực:
01/05/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/12/2017
Ngày hiệu lực:
01/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lượt truy cập hiện tại : 11
Hôm nay : 1.163
Tháng 04 : 67.639
Tháng trước : 108.088
Năm 2021 : 343.382