Văn bản liên quan

Công văn số 1424/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 06/9/2019

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thể chất, Thể thao, Y tế trường học và Giáo dục quốc phòng an ninh năm học 2019 - 2020

Ngày ban hành:
06/09/2019
Ngày hiệu lực:
06/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1432/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 06/9/2019

V/v Hướng dẫn công tác thiết bị trường học

Ngày ban hành:
06/09/2019
Ngày hiệu lực:
06/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1431/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 06/9/2019

V/v hướng dẫn công tác thư viện trường học

Ngày ban hành:
06/09/2019
Ngày hiệu lực:
06/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1430/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 06/9/2019

V/v Hướng dẫn thủ tục cấp phép dạy thêm, học thêm và tăng cường công tác quản lý dạy thêm, học thêm từ năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
06/09/2019
Ngày hiệu lực:
06/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lượt truy cập hiện tại : 6
Hôm nay : 1.119
Tháng 03 : 4.315
Tháng trước : 83.428
Năm 2021 : 172.568